27 June 2012

Dividen Koperasi Permodalan Felda 2011 - 18%

Mesyuarat Agung Tahunan
Perwakilan Kali Ke-31 yang bermesyuarat pada 20 Jun 2012 (Rabu) yang lalu telah memutuskan bahawa kadar agihan dividen Koperasi Permodalan FELDA Malaysia ("KPF") bagi tahun berakhir 2011 adalah sebanyak 18% tertakluk kepada kelulusan dan pengesahan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM").


Proses Pembayaran Dividen 10% dijangka akan mula dibayar pada awal Julai 2012.
Mesyuarat Agung Tahunan telah dipengerusikan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah KPF, Dato' Dzulkifli Bin Abd Wahab dan dihadiri oleh PERWAKILAN serta para tetamu khas yang diundang mewakili anggota koperasi dari seluruh negara.

No comments:

Post a Comment